Energiatehokkuus kannattaa

Energiatehokkuuden parantaminen on mahdollista kaikissa yrityksissä ja kotitalouksissa. Energian käytön tehostaminen vähentää päästöjä ja säästää rahaa.

Tuotteen energiatehokkuus riippuu sen energiankulutuksen, valmistuksen ja kuljetusten lisäksi käytettyjen materiaalien energiatehokkuudesta. Tuotantoprosessien energiakulutusta voidaan vähentää teknologian, esimerkiksi modernien taajuusmuuttajien avulla.

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa hyvällä lämmön talteenotolla, vedenkäytön ja valaistuksen optimoinnilla, lämmöneristyksellä, tiiviillä rakenteella, ulkovaipan hyvällä eristävyydellä sekä sisäilman koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

Energiatehokkuuden edistämiseen tarvitaan myös perinteisen teollisuuden tuotteita. Erikoisteräksen avulla tuotteen energia- ja materiaalitehokkuutta, käyttöikää ja kantokykyä voidaan lisätä. Lujaa terästä tarvitaan vähemmän kuin muita raskaita metalleja, jolloin myös kuljetuksesta syntyy vähemmän päästöjä. Ajoneuvojen käyttökustannuksia ja polttoaineenkulutusta voidaan vähentää käyttämällä niissä erikoisteräsosia.

Energiatehokkuussopimuksille jatkoa

Käynnissä olevalla energiatehokkuussopimustoiminnalla (2008–2016) on saatu aikaan hyviä tuloksia, jonka ansiosta Suomessa on voitu lähestyä kansallisia ja EU-tason energiatehokkuustavoitteita vapaaehtoisin keinoin. Teknologiateollisuudesta mukana oli 119 energiakäytöltään keskisuurta yritystä mukana (katso lisää Motivan sivuilta).

Toiminnan saumaton jatkuminen nykyisen sopimuskauden päättyessä on tärkeää. Uusista vuonna 2017 käynnistyvistä sopimuksista neuvotellaan parhaillaan.

Helvar kutisti sähkönkulutustaan
Päivitetty:
16.9.2016, 10:35
Valaistusratkaisuja toteuttavan Helvarin työ energian säästämiseksi alkoi yrityksen liityttyä energiatehokkuussopimukseen.

Paineilman tuotto ja käyttö oli tuotannon ylivoimaisesti suurin energiasyöppö. Paineilmakompressoreiden modernisointi pudotti energiankäyttöä per valmistettu tuote yli 40 prosenttia.

Toinen merkittävä säästökohde oli Karkkilan tehtaan valaistus, joka muutettiin portaattomasti säätyväksi vakiovalo- ja läsnäoloanturein. Viikkokulutuksessa valaistuksen kilowattitunnit saatiin romahtamaan 1 400:sta 400:aan.

Muita parannuskohteita olivat muun muassa paineilman kompressoreiden hukkalämmön talteenotto ja koneidenkäyttöohjeistukset sekä muut pienemmät edistysaskeleet.

Investointien takaisinmaksu vauhdikasta

Yrityksen energiansäästöinvestointien takaisinmaksuajat ovat olleet 3–6 vuoden luokkaa. Joidenkin energiansäästötoimenpiteiden takaisinmaksuaika laskettiin vain päivissä. Silloin parannukset liittyivät työntekijöiden käyttötottumuksiin.

Kun energiansäästösopimukset perustuvat yritysten vapaaehtoisuuteen eikä lakiin, asioita voidaan tehdä joustavasti.

Lähtötilanteessa Helvarin tuotannon sähkönkulutus oli 9 000 MWh vuodessa ja siitä on kyetty pudottamaan 16 prosenttia.

Boliden investoi resurssitehokkuuteen
Päivitetty:
26.9.2016, 14:47
Boliden Harjavallan ja Porin tuotantolaitosten resurssitehokkuutta parannettiin materiaalikatselmuksen avulla.

Materiaalikatselmuksen tekijänä toimi ulkoinen insinööritoimisto. Katselmus auttoi löytämään keinoja vähentää materiaalien käyttöä, jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Lisäksi löydettiin tapoja, jotka vaikuttavat materiaalitehokkuuteen välillisesti.

Harjavallan sulatossa valmistetut kuparianodit jalostetaan kuparikatodeiksi Porin tuotantolaitoksella. Ennen materiaalikatselmusta ja sen jälkeen tehtyä uutta investointia Harjavallan yksikössä ei pystytty erottelemaan laadukkaampia anodeja huonommista. Laadunvalvonta tapahtui vasta Porissa, minkä jälkeen huonompi materiaali täytyi kuljettaa takaisin Harjavaltaan sulatettavaksi.

Materiaalikatselmus kiinnitti huomiota kuparianodilevyjen laadunvalvontaan ja käsittelyyn. Boliden Harjavalta on nyt tehnyt investointipäätöksen, jonka myötä Poriin menee vastedes enemmän laadukasta materiaalia. Anodien kierrätyksestä yksiköiden välillä sekä huonomman materiaalin sulatuksesta päästään eroon, mikä tarkoittaa, että investointi maksaa itsensä takaisin puolessatoista vuodessa.

 

Lähteet: Boliden, Motiva Oy
Kainuun Sanomat
Kuva: Boliden

LiiteKoko
Tiedosto mandrill_ohje.docx111.98 KB