Meriteollisuuden yhteistyö saumatonta

Suomen Meriteollisuudella on yli 200-vuotinen historia. Viime vuosikymmeninä ala on kokenut merkittävän murroksen, jonka myötä telakoiden lukumäärä on pienentynyt, mutta niiden rinnalle on muodostunut laitevalmistusta, suunnittelua, ohjelmistoja ja erilaisia kokonaisuuksia toimittava yritysverkosto.

Modernit risteilyalukset ovat kuin pienoiskaupunkeja, jotka ovat täynnä huipputeknologiaa. Perinteisen metallityön osuus on enää muutama prosentti laivan vaatimasta kokonaistyöpanoksesta.

Huipputekniset uivat palatsit ovat myös ympäristöystävällisiä. Meriteollisuus vähentää globaalisti meriliikenteen päästöjä tarjoamalla ratkaisuja liittyen uusiin ja uusiutuviin energiamuotoihin, energian varastointiin sekä energiankäytön optimointiin ja päästöjen poistamiseen.

Kestävyyteen panostetaan nollapäästöjä ja jopa omavaraisuutta tavoittelevilla laivoilla. Pitkäjänteisen tutkimuksen ansiosta Suomi on edelläkävijä esimerkiksi LNG:n käytössä matkustajalaivoissa ja uusia ratkaisuja kehitetään muun muassa polttokennoista. Lisäksi kiertotaloudesta tavoitellaan vakiintunutta käytäntöä tulevaisuuden meriteollisuuteen.

Visiona autonominen meriliikenne

Digitaalisuus näkyy alusten älykkäissä laitteissa ja järjestelmissä sekä digipalveluissa. Tavoitteena on, että Itämerellä seilaavat ensimmäiset autonomiset alukset jo lähivuosina. Itämerestä tavoitellaan laajasti digitaalisten ratkaisujen testialuetta. Visiota on jo lähdetty toteuttamaan autonomisen meriliikenteen ekosysteemin muodossa.

Risteilijöiden korkeaan kysyntään vastataan hiomalla koko verkoston tuotantotehokkuus huippuunsa. Innovatiiviset ja elämykselliset laivakonseptit varmistavat kiinnostuksen risteilyyn myös tulevaisuudessa.

Ankarien olosuhteiden osaaminen Suomen valttina

Suomi on arktisen osaamisen suurvalta. Arktisen teknologian kehitys keskittyy turvallisiin ja puhtaisiin aluksiin, joiden suorituskykyyn perustuva suunnittelu ja toiminnan optimointi muuttuviin jääolosuhteisiin sopivaksi luovat tehokkuutta arktiseen merenkulkuun.

Offshore-toimialalla on hyvä tilaisuus kehittää kilpailukykyisiä ratkaisuja offshore- erikoisalusten ja asumisyksiköiden rakentamiseen sekä entistä kevyempiin, liikuteltaviin ja kierrätettäviin sovelluksiin meren pinnalla ja myös sen alla.

Rohkeita näkemyksiä meritekniikan soveltamiseen

Meriteollisuuden projektit ovat monimutkaisia investointiprojekteja. Uusien ratkaisuiden testaus ja kaupallistaminen voi viedä jopa vuosikymmenen. Johtava asema syntyy valmiudesta tunnistaa asiakkaiden tarpeet sekä vaikuttaa sääntöjen ja määräysten kehitykseen kilpailukykyisten ratkaisujen toteuttamiseksi.

Alalle tarvitaan monipuolisia asiantuntijoita. Meriteollisuus kasvaa ja tarvitsee rohkeita näkökulmia, tekniikan osaamista ja kompetensseja esim. IT:n, energiatehokkuuden, arktisen teknologian ja kevyiden rakenteiden aloilta sekä tekniikan, taiteen ja liiketoimintaosaamisen yhdistämistä.

Kuva: Wärtsilä