Työryhmät

Teknologiateollisuuden hallituksen alaisuudessa toimii 13 työryhmää, joiden jäsenet hallitus nimeää vuodeksi kerrallaan. Työryhmät koostuvat teknologiateollisuuden yritysten edustajista. Ryhmät valmistelevat mm. alaa koskevia päätöksiä tukevia selvityksiä ja kannanottoja. Lisätietoja työryhmien sihteereiltä, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

 • Energiatyöryhmän työskentelee kohtuuhintaisen energian saatavuuden ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi. (Johtava asiantuntija Martti Kätkä, Elinkeinopolitiikka)
 • Kilpailukykytyöryhmä keskittyy suomalaisen toimintaympäristön kilpailukyvyn edistämiseen. (Yhteiskuntasuhdejohtaja Sanna Rauhansalo, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet)
 • Koulutus- ja työvoimatyöryhmä vaikuttaa koulutus-, tutkimus- ja työvoimapolitiikan kysymyksiin. (Apulaisjohtaja Mervi Karikorpi, Elinkeinopolitiikka)
 • Logistiikkatyöryhmä pyrkii parantamaan yritysten logistista toimintaympäristöä. (Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto, etunimi.sukunimi@ek.fi)
 • Innovaatiotyöryhmä vaikuttaa ja ottaa kantaa innovaatio- ja tutkimuspolitiikan kysymyksiin. (Juhani Orkas, Elinkeinopolitiikka)
 • Rahoitustyöryhmä ottaa kantaa yritysrahoitukseen, jossa valtiolla, OECD:llä, EU:lla tai maailmanpankkiryhmällä on rooli. (Johtaja Petri Vuorio, Elinkeinoelämän keskusliitto, etunimi.sukunimi@ek.fi)
 • Työnantajapoliittinen työryhmä käsittelee työehtoja, työsuhteita ja henkilöstökysymyksiä. (Asiantuntija Pekka Lukkari, Työmarkkinat)
 • Työturvallisuustyöryhmän tehtävänä on edistää työturvallisuutta ja kehittää uusia turvakäytäntöjä. (Asiantuntija Marjo Uusi-Pantti, Työmarkkinat)
 • Viestintätyöryhmä seuraa alan julkisuuskuvaa ja esittää keinoja oikean mielikuvan viestimiseksi. (Viestintäjohtaja Nora Elers, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet)
 • Ympäristötyöryhmän agendalla on ympäristölainsäädäntö, -osaaminen ja -teknologia. (Mia Nores, Elinkeinopolitiikka)
 • Yrittäjävaliokunnan tehtävänä on kannustaa yrittäjyyteen ja edistää pk-yritysten toimintaympäristön kehittämistä. (Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, Työmarkkinat)
 • EMF-neuvottelukunnan tarkoitus on toimia asiantuntijana sähkömagneettisten kenttien (EMF) tiimoilta nousevassa keskustelussa. (Asiantuntija Patrick Frostell, Elinkeinopolitiikka)
 • Hankintojen johtaminen -asiantuntijaryhmä korostaa hankintatoimen merkitystä liiketoiminnassa ja ohjaa hankintatoimen kehitystä. (Johtava asiantuntija Birgitta Ruuti, Kasvu ja uudistuminen)