Outokummun energiatehokas tuotantoketju

Torniossa sijaitsee maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantoketju.

Kemi-Tornion tuotantoketjun energiatehokkuus merkitsee 30–60 % pienempiä päästöjä kuin kilpailijoilla.

Torniossa samalla tehdasalueella sijaitsee ferrokromitehdas, terässulatto sekä kuuma- ja kylmävalssaamot. Alueella on oma satama, jonka kautta tuotteet viedään maailmalle ja tuodaan tuotannossa tarvittavia raaka-aineita, kuten kierrätysterästä, tehtaalle.

Lähellä sijaitseva Kemin kaivos tuottaa kromia, jota tarvitaan, jotta teräksestä tulee ruostumatonta. EU-alueen ainoassa kromikaivoksessa louhitaan maan alla, mikä mahdollistaa pölyttömän louhinnan. Syntyvät sivukivet voidaan kierrättää louhosten täytteeksi. 

Kaivoksen rikaste kuljetetaan Tornioon ferrokromitehtaalle, jossa siitä valmistetaan ferrokromia terässulaton raaka-aineeksi. Tuotettu ferrokromi voidaan panostaa sulana terässulaton uuniin, mikä säästää huomattavasti energiaa.

Teräksistä kiertotaloutta

Tornion tehtaiden merkittävin raaka-aine on kierrätysteräs, jonka osuus on lähes 90 prosenttia lopputuotteesta. Kierrätysteräs sulatetaan energiatehokkaassa valokaariuunissa.

Terässulatolta saapuvat aihiot siirretään kuumavalssaamolla askelpalkkiuuniin. Kuumavalssaamolla merkittävä osa lämmitysenergiasta saadaan ferrokromitehtaan prosessikaasuista ja energiatehokkuus on maksimoitu kuumapanostamalla aihiot suoraan terässulaton prosessista, ennen kuin ne ehtivät jäähtyä.

Kuumavalssaamolta teräsrullat siirretään kylmävalssaamolle, jossa teräs leikataan haluttuihin mittoihin. Suuri osa fossiilisesta polttoaineesta voidaan korvata, kun käytetty energia saadaan ferrokromitehtaan prosessikaasuista.

Ruostumatonta terästä käytetään kaikkialla maailmassa, mm. prosessi-, kemian- ja petrokemian teollisuudessa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä kotitalouksissa ja ravintola-alalla. Sen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

 


Lähde: Outokumpu