Leiritulet - kasvuhankkeet

Teknologiateollisuuden leiritulet ovat jäsenyritystemme yhteisiä kasvua vauhdittavia hankkeita ja vertaisyhteisöjä. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Teknologia-alan yrityksiä koskettavia kasvun teemoja ovat esimerkiksi teollinen internet, kiertotalous, kansainvälinen b2b-myynti ja osaamisen varmistaminen.

 

Digitalisaatio on globaali megatrendi. Suomenkin talouden kasvumahdollisuudet liittyvät digitalisaatioon.

Teollisen internetin foorumi tuo yhteen suomalaisyrityksiä yli toimialojen. Yhdessä tekemällä tähdätään uusiin älykkäisiin teollisiin tuotteisiin ja liiketoimintamalleihin.

 

Kestävä kasvu on suomalaisen teknologiateollisuuden tavoitteena.  Suomi on maailman edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä. 

Kiertotalous on jo pitkällä suomalaisissa teknologiayrityksissä. Kiertotalouden kasvualusta vauhdittaa kasvuun tähtäävien kiertotaloushankkeiden käynnistämistä ja nopeita kokeiluja. 

 

Globaali kilpailukyky edellyttää uudistumista ja halua menestyä.

 Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi.

Teknologiateollisuuden alueelliset Kasvuverkostot vahvistavat teknologiayritysten kasvukykyä eri puolella Suomea. Kasvuverkostoissa hyödynnetään Kasvuryhmän vertaisverkoston ja -sparrauksen periaatetta pk-yritysten omistajien ja johtajien kanssa. Kasvuverkostojen toiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana  Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa kasvun teemailloilla. Vuoden 2018 aikana toiminta syvenee konkreettisen kasvun tukemiseksi pienryhmissä.  Kasvuverkostojen avulla vahvistetaan myös yritysten alueellista yhteistyötä – pienryhmät saava mentorointiapua paikallisilta Kasvuryhmän yrityksiltä. Verkostomaista toimintamallia rakennetaan yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Katso myös:

Teknologiateollisuuden leiritulet -esitys (SlideShare)
 

Lisätietoa:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen