Tietoa ja kokemuksia valintojen tueksi

Teknologiateollisuus edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tarjoamme peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä heidän opettajilleen monipuolista tietoa teknologia-alasta sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaajia eri koulutusaloilta ja koulutusasteilta. Yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 uutta osaajaa, joista puolella on ammatillinen ja puolella korkeakoulututkinto.  

MyTech.fi 
Tietoa ja tarinoita teknologia-alojen töistä opettajille, koululaisille, opiskelijoille ja ammatinvaihtajille

MyTechissa esitellään yli 200 nuorta ammattilaista teknologia-alojen yrityksistä. He kertovat opiskeluvalinnoistaan, työtehtävistään, osaamisestaan ja työyhteisöstään. 

Tarinoiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan teknologiateollisuuden monet mahdollisuudet tulevaisuuden työpaikkana. Yläkoulussa ja lukiossa MyTech on myös opettajille ohjauksen apuväline.

Syyskaudella MyTechissa on Harjoittelu ja opinnäytetyöt -osio ja keväkaudella Kesätyöt-osio. Näille sivuille linkitetään Teknologiateollisuuden jäsenyritysten omilla kotisivuillaan ilmoittamat työssäoppimis-, harjoittelu-, opinnäytetyöpaikat sekä kesätyöpaikat. Näin yhdestä paikasta löytyy linkit tuhansiin teknologiayritysten hakuihin ympäri Suomen.

MyTech-ohjelma 
Tukea ilmiölähtöisiin oppimisprojekteihin yläkouluissa ja lukioissa

Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa tukea ja teeman ilmiölähtöisille oppimisprojekteille yläkouluissa ja lukioissa. Koululuokat pääsevät syventämään oppimisprojektiaan toiminnallisella opintokäynnillä korkeakoulussa ja teknologiayrityksessä.

Tavoittena on kannustaa kokeilevaan toimintakulttuuriin, tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin sekä helpottaa opettajia toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa. Ohjelmassa ovat mukana yläkoulut ja lukiot, ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä yritykset. 

Muita koulu-yritysyhteistyön muotoja

  • TeknologiaTiistaina ammatilliset oppilaitokset ja teknologiayritykset tekevät kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen näkyväksi ympäri Suomea.
  • Toimitusjohtajat tentissä on Teknologiateollisuus ry:n ja opiskelijakiltojen yhdessä järjestämä tapahtuma, jonka tavoitteena on tehdä teknologiateollisuutta tutuksi yliopisto-opiskelijoille ja lisätä teknologia-alojen ammattien ja yritysten kiinnostavuutta opiskelijoiden keskuudessa. Tapahtumassa yliopisto-opiskelijat ja teknologiateollisuuden jäsenyritysten toimitusjohtajat sekä eri tehtävissä toimivat yritysedustajat keskustelevat mm. siitä, minkälaisia töitä on tulevaisuudessa tarjolla, minkälaisella osaamisella pärjätään maailmalla ja miten näihin tulevaisuudennäkymiin voi varautua jo opiskeluaikana.

Lisätietoja:

MyTech-ohjelma ja -sivusto

Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Ammatillinen osaaminen

Anne Ahkola-Lehtinen, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi