Teräspalo-ovet

Teräspalo-ovien valmistajien toimialaryhmä on alan valmistusta harjoittavien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa päämääränä suomalaisen teräspalo-oviteollisuuden edunvalvonta ja yhteistoiminnan parantaminen.

Toiminnan tavoitteet

Ryhmässä on 8 jäsentä. Painopistealueita ryhmän toiminnassa ovat paloalan laajan standardisoinnin seuranta ja siihen vaikuttaminen, paloalan viranomaismääräyksiin vaikuttaminen, yhteiset koestukset VTT:n palolaboratoriossa sekä yhteiset tyyppihyväksyntähankkeet päämääränä tekninen harmonisointi, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden ja palvelujen laatutasoa, ympäristöystävällisyyttä sekä henkilöturvallisuutta. Ryhmä toimii tietojen ja kokemustenvaihtofoorumina kaikissa alan ongelmissa. Se on kiinteässä yhteistyössä muiden paloturvatuotteiden valmistajien, VTT:n, ympäristöministeriön ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton kanssa päämääränä alan kokonaisvaltainen kehittäminen. Aktiivinen yhteydenpito yritysten ja sidosryhmien välillä selvittää tilannetta, missä kulloinkin mennään EU:n uusien määräysten tullessa vähitellen voimaan myös kansallisella tasolla.

Toimialaryhmän puheenjohtaja:

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Saajos
Saajos Oy
puh. (019) 357 911
sähköposti: etunimi.sukunimi@saajos.fi

Asiantuntija:

Arto Kivirinta
puh. 040 544 1574
sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi