Tuulivoima-alan toimittajat -toimialaryhmä

Energiasektori Suomessa ja muualla maailmassa on suurten muutosten edessä. Taustalla on ilmaston lämpeneminen. Kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan energiasektorin CO2 päästöjä tulisikin leikata voimakkaasti tulevaisuudessa.

Tähän haasteeseen energiasektori vastaa mm.:

  • Uusiutuvan energian tuotannolla
  • Uusilla sähkönsiirto teknologioilla mm. super grid ja smart grid verkoilla
  • Parantamalla energiatehokkuutta 

Tuulivoimaenergia on yksi uusiutuvan energiatuotannon vaihtoehdoista ja energiantuotannossa heti kakkosena vesivoiman jälkeen. Tilastojen valossa tuulivoimaenergian tuotanto maailmalla on kasvanut nopeasti vuodesta 2000 ollen 31,5 TWh/a ja vuonna 2010 tuulivoimalla tuotettiin jo 341,5 TWh/a. Yksin Eurooppaan rakennettiin uutta kapasiteettia 11 000 MW vuonna 2013, ja kokonaiskapasiteetti saavutti 117 000 MW. Uutta tuulivoimakapasiteettia otettiin vuonna 2013 käyttöön Euroopassa enemmän kuin mitään muuta energiantuotantoa Euroopassa. Normaalituulisena vuonna eurooppalainen tuulivoimakapasiteetti riittää kattamaan 8 % Euroopan sähkönkulutuksesta.

Suomessa tuulivoimahankkeiden kehittäminen on lähtenyt liikkeelle todenteolla vasta viimevuosina ja syöttötariffilainsäädännön käyttöönoton myötä. Hankkeiden toteuttaminen tulee olemaan kiivaimmillaan vuoteen 2018 saakka. Suomen kansallinen tavoite on että tuulivoimalla tuotetaan 6 TWh vuodessa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa noin 2500 MW tuulivoimakapasiteettia.

Suomella on pitkät perinteet energiateknologiassa, ja alan osaaminen näkyy myös tuulivoimasektorilla. Suomeen on syntynyt lukuisia tuulivoimateollisuuden komponentti- ja raaka-aineteknologian yrityksiä. Oikealla teollisuus- ja energiapolitiikalla valtiovalta voi varmistaa että tuulivoimateollisuus Suomessa jatkuu ja kasvaa, luoden samalla uusia työpaikkoja.

Asiantuntija:

Patrick Frostell
puh. (09) 192 3386