Lausunnot

11
Loka
Lausunto
Asetuksessa määritellään 5G-matkaviestinverkon käytössä olevat taajuudet ja määritellään se, missä määrin taajuuksia varataan Suomen tulevaisuuden edelläkävijyyden edellyttämään tuotekehitys- tutkimus- ja opetuskäyttöön (TTO). Esitetty ratkaisu on tasapainoinen, koska TTO-käyttöön varataan taajuuksia monipuolisesti myös taajama-alueilta, jotka ovat verkkojen käytön kannalta haastavimpia ja siksi tärkeitä myös TTO-käytön kannalta.
02
Loka
Lausunto
Teknologiateollisuus on julkaissut lausunnon julkisen hallinnon tiedonhallinta -ehdotuksesta.
01
Loka
Lausunto
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, Viite: Asia U 69/2018 vp Teknologiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja esittää siitä sekä ehdotuksesta laaditusta U-kirjeestä seuraavat huomiot: Ohjelmalle on selkeä...
01
Loka
Lausunto
Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.
28
Syys
Lausunto
Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla energiaverojen saaminen kilpailukykyiselle tasolle.
24
Syys
Lausunto
Verohallinnon esiselvityksessä ehdotetaan fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönottoa harmaan talouden torjumiseksi. Teknologiateollisuus ry pitää esiselvityksen perusperiaatteita kannatettavina ja elinkeinoelämänkin digitalisaatiotavoitteita edistävinä.
06
Syys
Lausunto
Teknologiateollisuus on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.
16
Elo
Lausunto
Euroopan komission ehdotus uudeksi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaksi on oikeansuuntainen. Lausuntokierroksella oleva Horizon Europe -esitys ei kuitenkaan nykymuodossaan riitä vauhdittamaan EU:n kilpailukykyä tarpeeksi.
02
Heinä
Lausunto
Teknologiateollisuus ry tukee voimakkaasti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämistä ja kansallista soveltamista EU:n keskeisenä ilmastopoliittisena ohjauskeinona.
30
Kesä
Lausunto
Hallituksen olisi ryhdyttävä valmistelemaan kompensaatiomallia.

Sivut