Eero Yrjö-Koskinen

Liikenteen vähähiilisyys on seuraava megatrendi

Intiassa julkaistiin toukokuussa mielenkiintoinen suunnitelma liikennesektorin uudistuksesta, joka toteutuessaan olisi mittakaavaltaan pysäyttävä: sen tavoitteena on vähentää henkilöautoilun energiantarvetta 64 prosentilla ja polttomoottoreista syntyviä hiilipäästöjä 37 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteeseen aiotaan päästä kehittämällä vähäpäästöisiä liikkumismuotoja edistävää kaupunkisuunnittelua, rakentamalla liikkuvuutta parantavia digitaalisia järjestelmiä sekä kehittämällä jakamistaloutta, joka tukisi sähköautojen käyttöönottoa, yhteisomistusta ja tuotantoa.

Uudistuksen pyrkimyksenä on vähentää liikenneruuhkia, tukea uusiutuvan energian kehitystä, vahvistaa teollisuutta, lisätä työllisyyttä sekä parantaa julkista terveyttä karsimalla tuntuvasti ilmastopäästöjä.

Kyse on potentiaalisesti suurimmasta muutoksesta mitä liikennepolitiikassa on nähty polttomoottoreiden käyttöönoton jälkeen. Intian väestömäärä – 1,2 miljardia asukasta – kertoo jotain sen kerrannaisvaikutuksista.

Kokonaisvaltainen hanke

Suunnitelman taustalla on kaksi tutkimuslaitosta: Rocky Mountain Institute (RMI) ja National Institution for Transforming India (NITI Aayog). Jälkimmäinen vastaa Suomen Itsenäisyyden Rahastoa (Sitra).

Hankkeeseen kannattaa perehtyä sen kokonaisvaltaisen lähestymistavan vuoksi, joka kattaa kaupunkisuunnittelun, digitaalisten palvelujen ja julkisen hallinnon ohella rahoitusmallit sekä poliittisen ja taloudellisen ohjauksen.

Taloudelliset ohjauskeinot ovat keskeisessä roolissa vähäpäästöisten liikennemuotojen käyttöönotossa. Ympäristöohjaavalla verotuksella pyritään helpottamaan sähköautojen hankintaa kuluttajien kannalta, samalla kun niiden kannattavuutta parannetaan tuottajien keskuudessa. Uudistukseen sisältyy myös monia muita houkuttimia, kuten sähköautojen rekisteröintiin liittyviä helpotuksia ja niiden lataukseen käytettävän sähkön hinnanalennuksia.

Uudistuksen toimeenpano voi tarjota suuria mahdollisuuksia Suomen kaltaisille maille, joilla on jo valmiiksi liikenneuudistuksessa tarvittavaa digitaalista osaamista. Samalla se voi toimia oppimisympäristönä maille, jotka vasta suunnittelevat liikenneuudistuksen käynnistämistä fossiiliriippuvuuden vähentämiseksi.

 

Eero Yrjö-Koskinen

Kirjoittaja on Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri.

Teknologiateollisuuteen kuuluva Kaivosteollisuus ry on mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. 

Teknologiateollisuuteen kuuluu myös sähköisen liikenteen toimialaryhmä, jonka tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen kasvua.

 

Kommentit (0)