Heikki Karsimus

Sähköinen liikenne lisää viihtyisyyttä ja mukavuutta

Liikenne sähköistyy Suomessa kiihtyvään tahtiin lähivuosien aikana. Muutokset ovat havaittavissa niin kaikkien suomalaisten arkipäivässä kuin myös yritysten liiketoiminnassa. Suomen kansantalous hyötyy ja asuinympäristössämme viihtyisyys kohenee nopeasti. Pitemmällä aikavälillä, erityisesti tieliikenteen sähköistyessä, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät merkittävästi.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomi pyrkii vähähiilisempään yhteiskuntaan. Sähköntuotannon päästöt ovat Suomessa tällä hetkellä noin 100 g / kWh ja alenevat yhä.

Suomen ja Pohjoismaiden sähkötuotannon rakenteella sähköauto on jo nyt ilmastoteko: täyssähköauton hiilidioksidipäästöt ovat alle 20 g / km, kun uusi polttomoottorikäyttöinen perheauto päästää noin 120 g / km.

Suomen kansantalous voi hyötyä sähköisen osaamisen viennistä merkittävästi. Öljyn käytön vähentäminen kohentaa suoraan vaihtotasetta. Lisäksi autoilun öljyriippuvuuden vähentäminen siirtää päätösvaltaa energiavalinnoissa kotimaahan sekä kuluttajille. Liikkuessamme sähköllä voimme valita ympäristöä vähemmän kuormittavia energiantuotantotapoja, esimerkiksi aurinkosähkön.

Suomalaiset sähköisen liikenteen edelläkävijäyritykset tuottavat jo nyt korkean teknologian tuotteita ja palveluita vientiin sekä kotimaan markkinoille. Suomalaista osaamista löytyy mm. laitevalmistuksesta, latausverkoston operoinnista, suunnittelusta ja urakoinnista, infratöistä sekä tietoliikennetekniikasta ja digitaalisista palveluista.

Hiljaista ja raikasta

Siirtymä sähköautoihin vaikuttaa lähiympäristön ilmanlaatuun. 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, ja niistä 58 prosenttia on peräisin henkilöautoista.

Sähköauto on paikallisesti päästötön, eivätkä sähköautot myöskään tuota pakokaasuperäisiä, terveydelle haitallisimpia pienhiukkasia.

Sähköinen liikenne vähentää päästöjen lisäksi melua. Kaupunkiympäristö muuttuu oleellisesti: keskustoissa on jatkossa hiljaista ja raikasta.

Katso MTV:llä 24.9. esitetty ohjelma Suomen sähköisen liikenteen tulevaisuudesta täällä >>

 

Heikki Karsimus

@heikkikarsimus

Kommentit (0)