Älyverkot mahdollistavat hajautetun energiantuotannon

Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö perusti vuonna 2016 työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia. Sähköjärjestelmä voi mahdollistaa kuluttajien osallistumisen markkinoille ja samalla edistää sähkön toimitusvarmuutta.

Työryhmän tavoitteena on luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Tänään julkaistu väliraportti esittelee vuoden työn tulokset. 

Uusiutuvalla energiantuotannolla voidaan vastata ilmastonmuutoksen uhkaan. Tuuli- ja aurinkosähkö aiheuttavat kuitenkin uusia haasteita sähköverkon tasapainolle. Älyverkkojen ratkaisuilla, esimerkiksi energian kysyntäjoustoilla ja varastoinnilla, sähköverkon tasapainosta voidaan huolehtia jatkossakin.

Työryhmän tavoitteena on älykäs sähköjärjestelmä, joka toimii kustannustehokkaana alustana ja täyttää asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet. Tähän tarvitaan kuluttajien lisäksi sähkömarkkinatoimijoita, palveluntarjoajia, teknologiatoimittajia ja verkkoyhtiöitä.

Työryhmä esittää muun muassa konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja samalla edistää toimitusvarmuutta.

Teknologiateollisuus kiittää ansiokkaasta työstä ja kannustaa työryhmää loppuraportin valmistelemiseksi. Dynaamisiin energiaveromalleihin Teknologiateollisuus suhtautuu varauksellisesti. Vaihtelevan verorasituksen mallit heikentävät ennustettavuutta ja nostavat siten teollisuuden kustannuksia.

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Patrick Frostell

@PatrickFrostell

Kuva: ABB