Teollisuuden vapaaehtoiset energiansäästösopimukset tuoneet hyviä tuloksia

Uutinen
Uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 käynnistyivät vuoden alussa. Vuosien kokemus on osoittanut vapaaehtoiset sopimukset toimivaksi energiankäytön tehostamistavaksi Suomessa.

Energiatehokkuussopimuksen edellinen kausi kattoi vuodet 2008–2016. Vuoden 2016 loppuun mennessä Teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt 124 yritystä, joilla on yhteensä 228 toimipaikkaa. Sopimuskauden aikana yrityksissä tehtiin yhteensä 1 126 energiatehokkuustoimenpidettä, joiden yhteenlaskettu vuotuinen energiansäästövaikutus oli 208 GWh. Koko sopimuskaudella energiakustannuksissa säästettiin yhteensä noin 51 miljoonaa euroa.

Energiatehokkuussopimuksen taustalla on Energiatehokkuusdirektiivi, joka asettaa velvoitteita EU:n jäsenmaille. Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuva energiatehokkuussopimus on ollut yksi tapa täyttää EU-velvoitteet.

Tukea parannuksiin

Suomen pitkät kokemukset vapaaehtoisista energiatehokkuussopimuksista ovat olleet myönteisiä. Teknologiateollisuus onkin yhdessä muiden liittojen kanssa solminut uuden vapaaehtoisuuteen perustuvan Energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025.

Teknologiateollisuus haastaa nyt alan yrityksiä liittymään uuteen sopimukseen.

Liittymällä sopimukseen yritykset voivat hakea tukea energiatehokkuusparannuksiin ja PK-yritykset myös energiakatselmuksiin.

Uudesta energiatehokkuussopimuksesta löytyy tietoa täältä.

Katso myös Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti.

Lisätietoa antaa Teknologiateollisuuden asiantuntija Patrick Frostell.

@PatrickFrostell