Tiedoksi Teknologiateollisuuden uudesta työehtosopimuksesta 2017–2020

Uudistettu teknologiateollisuuden työehtosopimus (Teknologiateollisuus ry – Teollisuusliitto ry) allekirjoitettiin liittojen välillä 8.11.2017. Tällä päivämäärällä työehtosopimus on myös astunut voimaan.

Työehtosopimuksen sisältöä koskevat muutokset ovat tulleet voimaan pääsääntöisesti 8.11.2017, ellei asianomaisissa sopimuskohdissa ole voimaantulon osalta muuta sovittu.

Uudet työkohtaiset palkat, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja opiskelijoiden palkat, erilliset lisät sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset tulevat voimaan vasta työehtosopimuksessa erikseen sovitun ajankohdan mukaan.

Julkaisemme tämän tiedotteen liitteenä työversion uudesta työehtosopimuksesta. Tekstissä punaisella on kirjoitettu muuttuneet kohdat, poistettuja tekstejä ei ole merkitty.  Sininen väri viestii paikallisen sopimisen kirjauksiin tehdyistä tyylillisistä muutoksista.

Lähipäivinä toimitamme jäsenyrityksiimme tiedotteen, jossa kerromme tarkemmin työehtosopimuksen muutoksista ja sopimuksen toimeenpanosta. Painettujen työehtosopimusten tilaamisesta tiedotamme erikseen.

Lisätietoja uudesta työehtosopimuksesta:

Työsuhdeasiain puhelinpäivystys 09 1923 222, arkisin 9–16