Valmet Automotive palkittiin energiatehokkuuden parantamisesta

Uutinen
Yhtiö on investoinut vahvasti energiatehokkuuteen ja tehnyt lukuisia energiankäyttöä tehostavia toimia. Suomalaisten yritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 tekemät energiansäästötoimet tehostivat energiankäyttöä lähes 16 terawattitunnilla.

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvat energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää EU:n tiukat velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten piirissä on ollut suuri osa Suomen energiankäytöstä 20 viime vuoden ajan.

Sopimukset ohjaavat toimijoita jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen: yritykset ja organisaatiot asettavat sopimuksessa itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Vastuullisia energiankäyttäjiä palkittiin

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat 15.6.2017 Finlandia-talolla yrityksiä ja kuntia tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–2016.

Palkitut ovat toteuttaneet määrätietoisesti lukuisia erilaisia energiatehokkuustoimia, joiden ansiosta he ovat onnistuneet energiankäytön tehostamisessa reilusti yli sopimuksessa asetettujen tavoitteiden. Lisäksi toimijat ovat raportoineet vuosittain kattavasti toimistaan ja niillä saavutetuista säästöistä, mikä on erityisen tärkeää Suomea sitovien EU-tavoitteiden saavuttamisen seurannan kannalta.

Teknologiateollisuuden jäsenyritys, autoteollisuuden palvelutuottaja Valmet Automotive Oy sai tunnustuksen ansiokkaasta energiatehokkuustyöstä elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen teknologiateollisuuden toimenpideohjelmassa vuosina 2008–2016. Yhtiö on tehnyt sopimuskaudella lukuisia energiankäyttöä tehostavia toimia ja investoinut vahvasti energiatehokkuuteen. Sopimuskauden päättyessä yhtiö ylitti energiatehokkuustavoitteensa reilulla viidenneksellä.

Toimenpiteiden avulla yritys säästää myös selvää rahaa. Energiansäästö onkin tärkeä osa Valmet Automotiven kilpailukykyä. Energiankäytön tehostaminen jatkuu Uudenkaupungin autotehtaalla myös uudella sopimuskaudella.

Suomalaisella sisulla ja vapaaehtoisesti jo 20 vuoden ajan

Suomessa vuosina 2008–2016 toteutetuilla vapaaehtoisilla energiansäästötoimilla on ennakkotietojen mukaan onnistuttu tehostamaan vuotuista energiankäyttöä yhteensä 15,9 terawattituntia sopimuskauden loppuun mennessä. Valtion myöntämä harkinnanvarainen energiatuki on vauhdittanut sopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja.

Uudelle sopimuskaudelle 2017–2025 on tähän mennessä liittynyt 356 yritystä ja 49 kuntaa ja kuntayhtymää. Mukaan sopimuksiin tavoitellaan jälleen yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Lisätietoja verkossa

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ajankohtaista/kunniamaininnat-18-toimijalle

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Kuva: Valmet Automotive