Ympäristöasiat - ajankohtaista

27
Maalis
Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa eri lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevia lakiehdotuksia.
01
Maalis
Uutinen
Teknologiateollisuus ry oli mukana yritysten, järjestöjen ja ministeriöiden vuoropuhelussa, jossa etsittiin keinoja kunnioittaa ihmisoikeuksia yritystoiminnassa.   
28
Helmi
Artikkeli
Kunnianhimoinen suurhanke pyrkii kokonaan eroon hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2045 mennessä.
28
Helmi
Artikkeli
Kiertotalous puhuttaa niin kotimaassa kuin Brysselissä. Komission tuore kiertotalouspaketti tarvitsee kuitenkin konkretiaa onnistuakseen.
30
Loka
Artikkeli
Ahvenanmaalle halutaan rakentaa joustava, tulevaisuuden energiajärjestelmä, joka sopeutuu uusiutuvan energian tuotannon yleistymiseen. Kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia liiketoimintamalleja tulevaisuuden energiajärjestelmässä.
23
Loka
Lausunto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta: Teknologiateollisuus kannattaa ilmoitusmenettelyn käyttöönottoa.
10
Loka
Lausunto
Valtioneuvoston asetusluonnoksessa on esitetty lievennyksiä joihinkin pieniä yksiköitä koskeviin kansallisiin vaatimuksiin. Edelleen luonnos johtaisi raskaaseen sääntelyyn, kun huomioidaan pienten laitosten, kuten varavoimalaitosten, vähäiset ympäristövaikutukset.
09
Loka
Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö perusti vuonna 2016 työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia. Sähköjärjestelmä voi mahdollistaa kuluttajien osallistumisen markkinoille ja samalla edistää sähkön toimitusvarmuutta.
09
Loka
Uutinen
Uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 käynnistyivät vuoden alussa. Vuosien kokemus on osoittanut vapaaehtoiset sopimukset toimivaksi energiankäytön tehostamistavaksi Suomessa.
03
Loka
Artikkeli
Maailmassa syntyy erilaista sähkö- ja elektroniikkaromua noin 50 miljoonaa tonnia vuosittain. Vain 15 % tästä määrästä käsitellään ja kierrätetään tällä hetkellä asianmukaisesti.

Sivut