Tietotekniikan toimialaryhmä

Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikka-ala eli palvelu- ja ohjelmistoyritykset sekä digitaaliteknologiaa kehittävät yritykset ovat merkittävä voimavara Suomen tulevaisuudelle erityisesti osaamisen, kilpailukyvyn ja työllistämisen kannalta. Tietotekniikka-alan yritykset muodostavat toimialaryhmän nimeltä Tietotekniikan toimialaryhmä. Ryhmä valitsee vuosittain hallituksen, joka edistää ryhmän jäsenien tärkeinä pitämiä tavoitteita.

Tietotekniikan toimialaryhmän tavoitteita ovat:

  • Kansainvälisen kasvuyrittäjyyden edistäminen
  • Tuotteistamisen ja kaupallistamisen kehittäminen
  • Jäsenyritysten edunvalvonta esimerkiksi työehtosopimusten muodossa
  • Suomalaisen yhteiskunnan tuottavuuden ja toimintaympäristön parantaminen, esim. ICT 2015
  • Alan vetovoiman lisääminen, erityisesti naisten keskuudessa

Tavoitteisiin pyritään yhdessä kumppaneiden kanssa muun muassa järjestämällä tapahtumia, tuottamalla tutkimuksia ja julkaisuja sekä vaikuttamalla puheenvuorojen ja lausuntojen avulla.

Tietotekniikan toimialaryhmän tavoitteena on parantaa suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukykyä sekä kansalaisten ja yritysten hyvinvointia niin, että Suomi pärjää globaalissa maailmassa. Parhaiten tässä onnistutaan, kun suomalaisesta toimintaympäristöstä kehitetään yritystoiminnalle suotuisa ja kilpailukykyinen. Sellaisesta Suomesta on hyvä ponnistaa kasvuun ja menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla.