Kun vienti vetää, talous kääntyy kestävälle nousu-uralle

Viennin kehitys on ratkaisevaa Suomen kaltaiselle pienelle avoimelle taloudelle.

Kulutus on kasvanut Suomessa useita vuosia peräjälkeen. Vuonna 2016 yksityinen kulutus oli korkeammalla kuin kertaakaan Suomen historiassa. Tämä ei ratkaissut taloutemme ongelmia: korkeaa työttömyyttä ja julkisen talouden velkaantumista.

Vienti (tavarat + palvelut) on polkenut paikallaan viimeiset kuusi vuotta. Vasta kuluvana vuonna vienti on jälleen piristynyt. Vienti on yhä kaukana vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneestä tasosta. Bruttokansantuotteella mitattuna takamatka tuosta ajasta on yli neljä prosenttia.

On siis selvää, että Suomen talous ei lähde kestävään kasvuun ennen kuin vienti saadaan vetämään. Kulutuksen kasvu on perustunut nopeaan velkaantumiseen: sekä julkinen sektori että kotitaloudet ovat ottaneet lisää velkaa. Velkaantumisen vauhdin täytyy kuitenkin ennen pitkää hidastua. Se edellyttää viennin lähtemistä kestävään ja selvään kasvuun.

 

Miksi Suomi tarvitsee vientiä?

  • Jos viemme vähemmän kuin tuomme, köyhdymme pitkässä juoksussa.
  • Jotta voimme kasvattaa tuontia, pitää vienninkin kasvaa.
  • Mitä enemmän viemme, sitä enemmän voimme kuluttaa.
  • Mitä vahvempaa on viennin kasvu, sitä kestävämmällä pohjalla on yksityinen kulutus ja julkisen talouden rahoitus.

Infografiikkaa viennin merkityksestä kansantaloudelle (pdf)

Infografiikkaa viennin merkityksestä kansantaloudelle (pptx)