Kasvu ja uudistuminen

Teknologiayrityksillä on tahtoa ja taitoa kasvaa ja uudistua. On kaikkien suomalaisten etu, että teknologiateollisuus menestyy.

Teknologiateollisuudessa on meneillään rakennemuutos, jossa syntyy uusia yrityksiä, pk-yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä työllistävät yhä enemmän. Teknologiateollisuus edistää yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kohti kasvua ja kansainvälistymistä.

  • Teknologiateollisuuden leiritulet ovat jäsenyritystemme yhteisiä kasvua vauhdittavia ohjelmia ja vertaisyhteisöjä. Kansainvälistyminen ja toimintaympäristön muutokset tarjoavat teknologiateollisuuden yrityksille ja osaajille uusia mahdollisuuksia menestyä.
  • Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaajia eri koulutusaloilta ja koulutusasteilta. Lue lisää nuorista ja teknologia-alasta.
  • Suomen menestys rakentuu osaamiselle ja kyvylle luoda uutta. Teknologiateollisuus tukee suomalaisen koulun uudistumista.
  • Women in Techin tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoja:

Laura Juvonen

Johtaja, Kasvu ja uudistuminen

puh. 040 589 6263

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi