Tutkimus ja kehitys

Kone- ja metallituoteteollisuuden T&K-investoinnit suhteessa liikevaihtoon ja jalostusarvoon ovat keskimäärin varsin alhaisella tasolla. Panostusten suuruus ei ole itsetarkoitus vaan tärkeämpää on, mitä niillä saadaan aikaan. Yleisesti ottaen korkean kustannustason maissa ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä kilpailukykyisesti matalan jalostusasteen tuotteita. Niiden tuotannon kilpailukyky perustuu yleensä suuruuden ekonomiaan ja alhaiseen hintaan, mikä harvoin on suomalaisyritysten vahvuutena. Täällä valmistetuista tuotteista ja komponenteista on tavalla tai toisella saatava korkea hinta. Se voi perustua vain huippulaatuun, ylivoimaiseen teknologiaan ja palveluun, elinkaarikustannusten huomioon ottamiseen sekä ympäristöystävällisyyteen ynnä muihin tekijöihin, jotka tekevät tuotteesta haluttavan.

Lähtökohtana omien kehityshankkeiden käynnistämiseksi tai yhteisiin hankkeisiin osallistumiseksi pitää olla yrityksen oma strategia. Julkisen rahoituksen mahdollisuus kannattaa toki hyödyntää, mutta sen ei pitäisi olla ainoa motiivi hankkeisiin osallistumiselle. Yritys joutuu sitomaan hankkeisiin keskeisiä resurssejaan, jotka tarvitaan pääsääntöisesti oman strategian toteuttamiseen. Siksi myös kehityshankkeiden tulisi tukea valittua strategiaa.

Yritysten tutkimusta ja tuotekehitystä tukevat useat julkiset ja yksityiset toimijat. Ylätasolla innovaatiojärjestelmän kokonaisuutta kuvaa ehkä parhaiten research.fi –sivusto.

Yrityksiä lähimpänä olevat toimijat ja rahoitusneuvonta löytyvät alueellisista (elinkeino, liikenne ja ympäristö) ELY-keskuksista, joiden asiantuntijat tuntevat eri toimintoihin liittyvät rahoitusmahdollisuudet sekä myös mahdolliset yhteistyökumppanit.

Pk-yrityksiä ja erityisesti aloittavia yrityksiä palvelevat myös työ ja elinkeinoministeriön ylläpitämä Yritys-Suomi –sivusto ja sieltä löytyvät asiantuntijat.

Tuotekehityksen rahoitusmahdollisuuksiin voi tutustua Tekesin sivustolla. Sieltä löytyy myös tietoa menossa olevista ohjelmista sekä esimerkkejä asiakkaiden onnistuneista hankkeista.

Pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä harjoittaa metalli- ja koneteollisuuden oma strategisen huippuosaamisen keskittymä, Fimecc Oy. Se on yritysten ja tutkimusyhteisöjen yhteisesti omistama osakeyhtiö, jonka hankkeisiin osallistuminen ei edellytä osakeomistusta.

Vuonna 2009 perustettiin erillinen järjestö, European Factories of the Future Research Association (EFFRA) hallinnoimaan valmistavan teollisuuden tutkimus- ja kehitysaloitetta, joka toteutetaan yhteistyössä yksityisellä ja julkisella rahoituksella (public private partnership). Teknologiateollisuus ry ja sen eurooppalaiset sisarjärjestöt ovat yhteistyössä aktiivisesti mukana.

EFFRA at ManuFuture 2011 (pdf)

Teknologiateollisuudella on omia selvityksiä ja yhteishankkeita, joihin voi hakeutua mukaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden kehittämistarpeita palvelee erityisesti vuonna 2010 käynnistetty Tuotanto- ja palveluverkostot –yhteistyö, jolla aktivoidaan yrityksiä yhteisiin hankkeisiin.

 

LiiteKoko
PDF icon EFFRA at ManuFuture 20114.51 MB