Tavoitteet

Metallien jalostus -toimialan vaikuttamisen painopistealueet

Haasteet

 • Metallien jalostuksen huippuosaamisen kehittäminen Suomessa ja uusien osaajien innostaminen alalle.
 • Muuttaa ilmastopolitiikan vaikutukset myönteisiksi Suomessa tapahtuvalle tuotannolle.
 • Varmistaa kohtuuhintaisen sähkön saatavuus.

Osaamisen taso ja osaajien saatavuus

 • Arvioidaan ja kehitetään aloittaneen Metallinjalostajien rahaston toimintaa.
 • Parannetaan alan koulutuksen vetovoimaa.
 • Tuetaan metallien jalostuksen tutkimushankkeiden menestymistä strategisen huippuosaamisen keskittymissä.

Ilmastopolitiikan vaikutukset myönteiseksi

 • Vaikutetaan siihen, että kansainvälisestä ilmastosopimuksesta tulee aidosti vaikuttava ja globaalisti kattava.
 • Edistetään päästöoikeuksien jakamista energiaintensiivisille aloille tehokkuusperusteisesti siten, että kannusteet päästöjen vähentämiseen ovat selkeät.
 • Huolehditaan siitä, että EU:n päästökauppajärjestelmän mahdollistama sähkön hinnan nousun kansallinen kompensointi yrityksille ei vääristä kilpailua sisämarkkinoilla.

Sähkön hinta ja saatavuus

 • Vaikutetaan siihen, että kolmelle uudelle ydinvoimalahakemukselle annetaan myönteinen periaatepäätös.
 • Vaikutetaan siihen, että kaavailtu teollisuuden sähköveron korotus perutaan.
 • Edistetään kehitetyn sähkömarkkinamallin käyttöönottoa.