Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Uudistuva teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1600 jäsenyritystä. Ne edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa.

Vaikutamme

  • Valvomme jäsenyritystemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • Toimimme useissa kansainvälisissä järjestöissä
  • Neuvottelemme alan työehtojen pääpiirteet henkilöstöä edustavien ammattiliittojen kanssa
  • Viestimme alan ajankohtaisasioista ja vaikutamme alan julkiseen kuvaan

Palvelemme ja neuvomme

  • Jalostamme ja jaamme tietoa jäsenyritystemme liiketoiminnan tueksi
  • Koulutamme ja neuvomme yrityksiä työelämän asioissa
  • Järjestämme verkostoitumismahdollisuuksia